Sagssupervision til psykologer

Kursus for psykologer i kommunalt regi, der arbejder med småbørn. Tilmelding nederst på siden.

 

Målgruppe

Kommunalt ansatte psyko­loger, der arbejder med og udreder småbørn, der udviser komplekse funktionsnedsæt­telser.

Formål

At supervisanden får hjælp til systematisering i en konkret småbørnssag.

Form

Supervisionen kan foregå en­ten telefonisk, via skype eller ved personligt fremmøde på Børnekliniken.

Indhold

Overvejelser over sagens pro­blemstillinger.

At supervisanden får råd om brug af test i forhold til kon­krete problemstillinger.

At supervisanden får hjælp til at forstå og analysere konkrete test og observationer med henblik på f.eks handleplan for barnet.

Hjælp til at samle sagens akter.

Tid

Fredag den 9. september 2016

Fredag den 7. oktober 2016

Fredag den 18. november 2016

Fredag den 9. december 2016

Alle dagene er i tidsrummet 9.30-11.30

Du tildelses en tid i ovenstående tidsrum efter tilmelding.

Tilmeldingsfrist

5 hverdage før aktuelle supervision.

Ved ønske om supervision på konkret sag,, f.eks test, fremsendes anonymiseret sagsakter senest 3 dage før.

Tilmeldingsskema indsendes via kursusadm@buf.kk.dk

Der udfyldes et skema pr. person

Supervisorere

Helle Kjærsgaard, cand. psych., autoriseret

Kirstin Nattestad, cand. psych., autoriseret

Sidse Andersen, cand. psych., autoriseret