Bygningens historie

Bygningen i Kristianiagade er fra 1858.

Bygningen i Kristianiagade 13, som i dag huser blandt andet Børnekliniken, blev opført i perioden 1857-58 (sydfløjen i 1879-80). Staten opførte bygningen til Det Kongelige Blindeinstitut.

Det var tidligere en privat undervisningsanstalt for blinde oprettet allerede i 1811. Ved indflytningen i 1858 havde 60 elever deres gang i instituttet, som ud over skoleundervisning også oplærte eleverne i håndværksfag og musik.

Det Kongelige Blindeinstitut ændrede navn i 1958 til Statens Institut for Blinde og Svagsynede og flyttede i 1968 til nye bygninger i Hellerup. Børnekliniken flyttede ind i 1972.

Bygningen har en særlig arkitekt

Arkitekt Ferdinand Meldahl (1827-1908) stod for byggeriet, som dengang var en af de første bygninger i området. Ferdinand Meldahl var en af hovedkræfterne bag udlægningen af Københavns gamle voldterræn til det parkbælte rundt om city, som vi kender i dag – Kastellet, Østre Anlæg, Botanisk have, Ørstedparken og Tivoli. Hans byggestil kaldes for historicismen og var efter inspiration fra rejser til Europa og Nærorienten. Meldahl opførte både store og små bygninger, ombygninger eller udvidelser.

Af kendte bygninger, som han har stået for, er Grevinde Danner huset i Gyldenløvesgade, genopførelsen af Frederiksborg Slot samt renoveringen af Rosenborg, Børsen og Kronborg. Alle i sidste halvdel af 18 hundredtallet.