Til henviser og forældre,                                         Østerbro 5.12.16.

Vi må med beklagelse meddele, at Børnekliniken lukker pr. 31.12.2016.

Årsagen er, at Socialstyrelsen, som Børneklinken har haft kontrakt med satte opgaven, som Børnekliniken har løst hidtil, i udbud i august 2016. Børnekliniken bød på opgaven men tabte udbuddet til Region Midt/Institut for Kommunikation og Handicap, der fra d. 1.1.2017 skal varetage den opgave, som Børneklinken indtil d. 31.12.2016 har varetaget.

Børnekliniken har derfor lukket for visitation til udredning og/eller pædagogiske specialrådgivning, da det ikke længere er muligt at nå at sagsbehandle henvendelser før d. 31.12.2016.

I bedes derfor sendes jeres henvendelse til Institut for Kommunikation og Handicap, der fra d. 1.1.2017 overtager ansvaret for løsning af opgaven ”Udredning, Rådgivning og Kursustilbud vedrørende førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder” for Socialstyrelsen. Læs mere om skiftet på Institut for Kommunikation og Handicaps hjemmeside

I er fortsat velkommen til at kontakte Børnekliniken indenfor den almindelige telefontid indtil d. 23.12.2016 hvorefter Børnekliniken holder lukket indtil den endelige lukning d. 31.12.2016

Med venlig hilsen

Børnekliniken